Twaalf studentenverenigingen met ieder hetzelfde doel: het vinden van passende huisvesting voor de langere termijn. Onder het mom van ‘samen sta je sterker’ zoeken deze verenigingen gezamenlijk naar een passend pand. Hierbij wordt er gestreefd naar het vinden van een integrale oplossing. 

Binnen de vernieuwde campusvisie richt de TU Delft zich al sinds enige tijd op een betere benutting van ruimtes en reductie van zowel het aantal vierkante meters als de CO2-footprint. Dat betekent tevens dat een aantal gebouwen op het campusterrein moet worden gesloopt. Zo ook het gebouw aan de Rotterdamseweg 145, waarvan met name de kelder werd gebruikt door verschillende studentenverenigingen. Dit pand moest worden gesloopt vanwege de verouderde staat en de hoge kosten. Bovendien zag de TU Delft geen mogelijkheid tot hergebruik.

Na het sluiten van dit betreffende complex is er voor een aantal studenten sport- en cultuurverenigingen een huisvestingsprobleem ontstaan waar op lange termijn een oplossing voor moet worden gevonden. Bij de overige verenigingen is er al langer sprake van een huisvestingsprobleem. Zo heeft de een nog nooit echt een verenigingslocatie gehad en heeft de ander een locatie die niet aan de gestelde eisen voldoet. Om de bijbehorende problemen op te lossen is er een Werkgroep opgericht, bestaande uit maar liefst twaalf studenten sport- en cultuurverenigingen die samen opzoek zijn naar huisvesting:

 • Studentenreisvereniging ‘AEGEE-Delft’;
 • Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging ‘Broach’;
 • Boardsportvereniging ‘DROP’;
 • Delftse Studenten Schaatsvereniging ‘Effe Lekker Schaatsen’ (ELS);
 • Delftse Studenten Jazz Vereniging ‘Groover’;
 • Delfts Studenten Muziek Gezelschap ‘Krashna Musika’;
 • Delft Lacrosse;
 • Delftse Studenten Tennisvereniging ‘Obvius’;
 • Delftse Studenten Turnvereniging ‘Pegasus’;
 • Studenten Buitensport Vereniging ‘Slopend’;
 • Dansvereniging ‘SoSalsa’;
 • Sanctus Virgilius Alpen Club ‘Yeti’ Delft.

Deze verenigingen bieden stuk voor stuk activiteiten waarmee studenten zich naast de studie kunnen verbreden. Door middel van trainingen, wedstrijden, workshops en excursies kunnen de leden zich op allerlei vlakken ontwikkelen. De Werkgroep vertegenwoordigt een totaal van circa 2700 studenten, wat neerkomt op zo’n 12,5% van het totale aantal studenten aan de TU Delft.

Door het verbinden van deze partijen ontstaat er een groter draagvlak, waarmee de kans op een (financieel) haalbare oplossing voor het huisvestingsvraagstuk wordt vergroot. Zo is het doel geformuleerd om een gezamenlijk gebouw te vinden waarin de studentenverenigingen ieder hun eigen vereniging kunnen uitdragen.

Om de kans op het behalen van het gestelde doel te vergroten, is deze Werkgroep een partnerschap aangegaan met Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) Delft. SHS Delft treedt hierbij op als projectontwikkelaar, waarbij zij haar kennis en ervaring in zal zetten om dit maatschappelijke initiatief te ondersteunen. Zo slaan beide partijen de handen ineen om het huisvestingsdoel van de Werkgroep te bereiken. Bij voorkeur door middel van transformatie binnen de bestaande voorraad.

Bij deze zoektocht is alle hulp meer dan welkom. Dus mocht u op een bepaalde manier willen en kunnen helpen dan zijn de Werkgroep en SHS Delft bereikbaar door een mail te sturen naar info@shsdelft.nl.